nesehnuti.cz  |  ZENSKAPRAVA.ECN.CZ   |  R43.ECN.CZ  |  JMZ.ECN.CZ  |  WWW.HYPER.CZ 
prechody.ecn.cz
- dnes má svátek » POSLEDNÍ AKTUALIZACE 27. ledna 2004

Stránku prechody.ecn.cz provozuje občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno s cílem informovat o problematice rušení přechodů pro chodce. Plošné rušení přechodů, ke kterému v současnosti nejen v Brně dochází, považujeme za zcela nepřijatelné a požadujeme proto tento proces pozastavit a přezkoumat. V tom nám můžete napomoci i Vy.AKTUALITY

Srpen 2004   Kampaň další přechody pro chodce se již v Brně podle našich informací neruší a tak kampaň NESEHNUTÍ Brno končí. Naše podklady a návrhy jak změnit metodiku procesu zřizování a rušení přechodů pro chodce mají nyní ve svých rukách komunální politikové za Stranu Zelených a uvidíme, nakolik je uplatní při své práci v zastupitelstvu. 27 - 01 - 2004    - Aktualizace stránek
Ohlasy v tisku; Odpověď primátora Duchoně na petici proti rušení přechodů v Brně

27 - 01 - 2004   Kampaň „Přes ulici bezpečně na počátku roku 2004“
 • V září byla předána petice (sběr podpisů pod ní už tedy nepokračuje) odboru dopravy MMB, na kterou nám přišla o měsíc později odpověď přímo od pana primátora Duchoně. Odpověď si můžete přečíst tady.
 • Koncem roku kampaň pokračovala jednáním se členy dopravní komise městské části Brno-střed (na jejímž území se většina zrušených přechodů nachází). Někteří z nich si po NESEHNUTÍ vyžádali zjištění průměrných čísel přecházejících chodců a projíždějících aut – tedy toho, co měl už dávno podle dopravních odborníků udělat odbor dopravy. „Zjištěné údaje, okomentované Centrem dopravního výzkumu (odborné pracoviště ministerstva dopravy) opět dokázaly, že hned na několika místech, kde byly přechody zrušeny, je intenzita chodců a aut stále tak velká, že zde zřízení přechodu vyžaduje.“, říká k tomu koordinátor kampaně Filip Fuchs. NESEHNUTÍ v tomto směru iniciuje další jednání s dopravní komisí i se členy městského zastupitelstva.
 • S odstupem času se celá akce rušení brněnských přechodů ze strany odboru dopravy jeví jako zbrklý a nekoncepční pokus svézt se s ve své době celkem rozšířeným trendem rušení přechodů po celé ČR, jímž některá města reagovala na nově zavedenou přednost přecházejících chodců před automobily.

  18 - 09 - 2003    - Petici s tisícovkou podpisů proti rušení přechodů pro chodce předali ve středu 17.9. aktivisté ní NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Zároveň jsme před budovou magistrátu zorganizovali demonstraci, na které jsme požadovali přehodnocení postupu, kterým se v Brně přechody pro chodce ruší.
  >>> tisková zpráva zde <<<
  >>> fotografie zde <<<

  10 - 07 - 2003    - Otázkou rušení přechodů pro chodce na území městské části Brno – střed se na svém červencovém zasedání bude zabývat její dopravní komise. Té jsme také poskytli materiály upozorňující na nevhodnost zrušení některých přechodů – např. přes ul. Údolní (u budovy ombudsmana), Hybešova (u zadního vchodu do Nemocnice U Svaté Anny) nebo na nám. Míru (v blízkosti hned několika škol).

  Rušení přechodů pro chodce v Brně – výhrady a návrhy řešení Následující materiál ve stručnosti shrnuje hlavní problémy procesu rušení vybraných přechodů pro chodce prováděným odborem dopravy MMB. Tento postup vyvolává nesouhlas jak dopravních odborníků, tak i veřejnosti.
  >>> více zde <<<

  21 - 02 - 2003    -
  Přes ulici (ne)bezpečně - s úředníky odboru dopravy
  Přechodová kampaň nezahálela, zde přinášíme - chronologicky seřazené - její nejaktuálnější výstupy.....
  >>>zde<<<


  Projekt NESEHNUTÍ finančně podporují:
  OSF   PARTNERSHIP   Nadace Sluníčko