nesehnuti.cz  |  ZENSKAPRAVA.ECN.CZ   |  R43.ECN.CZ  |  JMZ.ECN.CZ  |  WWW.HYPER.CZ 
prechody.ecn.cz
- dnes má svátek » POSLEDNÍ AKTUALIZACE 11. září 2002

CO MŮŽETE UDĚLAT VY

Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno se problematice ekologické dopravy založené na preferování pěší, cyklistické a hromadné dopravy věnuje už řadu let.
Plošné rušení přechodů, ke kterému v současnosti v Brně dochází, považujeme za zcela nepřijatelné. Požadujeme proto proces rušení přechodů pozastavit a pečlivě přezkoumat podklady, které k rozhodnutí o zrušení konkrétních přechodů vedly. V případech, kdy se zjistí, že přechod je dostatečně využíván, pak požadujeme jeho opětovné zřízení.

Pro zachování přechodů na brněnských ulicích je zapotřebí Vaší aktivity:
  • Bydlíte-li na ulici, na které se má přechod pro chodce rušit, požádejte Odbor dopravy MMB na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. o konkrétní údaje, který přechod a proč se má rušit.
  • Pokud se zrušením přechodu nesouhlasíte, sdělte svůj názor vedoucímu Odboru dopravy MMB panu ing. Janu Kauckému (Kounicova 67, Brno 601 67, tel. 42174201).
  • Zajímáte-li se o tuto problematiku hlouběji, navštivte internetové stránky http://www.prechody.ecn.cz