nesehnuti.cz  |  ZENSKAPRAVA.ECN.CZ   |  R43.ECN.CZ  |  JMZ.ECN.CZ  |  WWW.HYPER.CZ 
prechody.ecn.cz
- dnes má svátek » POSLEDNÍ AKTUALIZACE 6. listopad 2002

TISKOVÉ ZPRÁVY

 • TISÍC PODPISŮ PROTI RUŠENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE
 • V BRNĚ SE BUDE DISKUTOVAT O BEZPEČNOSTI CHODCŮ
 • MAGISTRÁT RUŠÍ PŘECHODY PRO CHODCE
 • TÝDEN PRO BRNĚNSKÉ PŘECHODY

  TISÍC PODPISŮ PROTI RUŠENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE
  Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2003

  Petici s tisícovkou podpisů proti rušení přechodů pro chodce předali dnes aktivisté sdružení NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Ekologové zároveň zorganizovali před budovou magistrátu na Kounicově ulici improvizovanou demonstraci, na které požadovali přehodnocení postupu, kterým se v Brně přechody pro chodce ruší.

  "Podpisy jsme sbírali především v okolí zrušených přechodů, takže většina je od občanů, kteří v jejich okolí bydlí nebo pracují. Příkladem mohou být podpisy získané u zrušeného přechodu na Hybešově ulici, kde se podepsala většina zaměstnanců lékárny nemocnice U Svaté Anny nebo přechod u Červeného kostela, kde jsme nejvíce podpisů získali od studentů okolních středních škol", říká Mgr. Filip Fuchs, organizátor kampaně Přes ulici bezpečně a dodává: "Odbor dopravy zrušil do konce loňského roku přes sto přechodů v Brně, aniž by se namáhal zjistit si přesné údaje o tom, kolik chodců je využívá a kolik aut zde projíždí. Nestavíme se automaticky proti zrušení každého přechodu pro chodce, určitě existují takové, které by se zrušit daly. Ale vždy je zapotřebí nejdříve zjistit potřebné údaje a pak teprve rozhodovat." Na některých místech zrušených přechodů přitom průchod chodců i průjezd aut vysoce přesahuje čísla doporučovaná Centrem dopravního výzkumu (CDV - odborné pracoviště Ministerstva dopravy a spojů ČR) pro zřízení nového přechodu. Při počtu 50 chodců a průjezdu 200 aut za špičkovou hodinu je už možné o zřízení přechodu pro chodce uvažovat, při počtu 150 chodců a 300 aut je už jeho zřízení nezbytné. Vzhledem k tomu, že se k těmto měření neměl odbor dopravy, provedli je aktivisté NESEHNUTÍ v první zářijovém týdnu sami. Zrušené přechody přes ulici Hybešova a Leitnerova (u zadního vchodu do Nemocnice u Svaté Anny): průchod 190 chodců (Hybešova), 273 chodců (Leitnerova), průjezd 302 aut (3.9., 12:00-13:00). Zrušený přechod na nám. Míru (u ZŠ nám. Míru): průchod 118 chodců, průjezd 273 aut (4.9., 12:00-13:00). Zrušený přechod u Červeného kostela (Žerotínovo nám.): průchod 418 chodců, průjezd 569 aut (4.9., 13:00-14:00). NESEHNUTÍ prosazuje, aby ty zrušené přechody, na jejichž místech průchod chodců a průjezd aut překračují uvedená čísla, byly obnoveny. Druhou zásadní věcí, kterou NESEHNUTÍ odboru dopravy vytýká, je způsob, kterým více než polovinu přechodů pro chodce ruší. V případě 63 z nich se je rozhodl zrušit "neobnovením", což znamená to, že budou na silnici do té doby, dokud samovolně nevymizí. "To ve svém důsledku přinese řadu nebezpečných situací, kdy nebude zcela jasné, zda je z části smazaný přechod stále platný, či ne - což mohou řidič a chodec hodnotit zcela rozdílně." , dodává Fuchs. Některými zrušenými přechody pro chodce se od léta zabývá také dopravní komise MČ Brno - střed. "Odbor dopravy nám zatím nebyl schopen podat informace o tom, jaké konkrétní údaje ho vedly ke zrušení řady přechodů v naší městské části. Přitom je evidentní, že na řadě těchto míst chodci stále přecházejí v hojném počtu - i když lepší termín by spíš byl "kličkují mezi auty". Zrušením těchto přechodů se bohužel nic nevyřešilo - spíše naopak." poznamenává brněnská zastupitelka a členka dopravní komise MČ Brno - střed RNDr. Yvonna Gaillyová. Celou kauzu navíc od počátku provází zcela protichůdná vyjádření úředníků odboru dopravy MMB podávaná jak médiím, tak i občanům, kteří se o problematiku rušení přechodů pro chodce zajímají: "Některé přechody jsou na první pohled bez průzkumu zbytečné." (ing. Václav Rosol, úředník odboru dopravy v MFD z 27.6. 2002) "Každý případ posuzujeme samostatně, citlivě." (ing. Josef Buchta, úředník odboru dopravy v MFD ze 7. 11. 2002) "Ke kolizím chodců s auty dojít nemůže, protože dokud samy nevymizí pruhy na silnicích, budou u přechodů také pevné dopravní značky. Jakmile už nebude zebra zřetelná, odstraníme značky a přechod přestane existovat." (ing. Josef Buchta, úředník Odboru dopravy MMB v MFD 7.11. 2002) "Svislá dopravní značka označující přechod pro chodce není instalovaná u žádného přechodu určeného k "neobnovení", protože tyto přechody jsou vesměs na bočních větvích křižovatek, kde uvedeného dopravního značení nebylo užito." (ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru dopravy MMB ve svém sdělení z 16.12. 2002) Další informace: Mgr. Filip Fuchs - NESEHNUTÍ Brno (605239579) Vyjádření úředníků Odboru dopravy MMB získáte na tel. čísle 542 171 111 (JUDr. Prudil, ing. Rosol nebo ing. Buchta)
   

  (zpět)


   
  V BRNĚ SE BUDE DISKUTOVAT O BEZPEČNOSTI CHODCŮ
  Tisková zpráva ze dne 14. 1. 2003

  Ve čtvrtek 15. ledna se v Brně schází dopravní odborníci z řad nevládních organizací a státních institucí společně se zástupci místních samospráv, aby zde diskutovali o tématu bezpečnosti chodců v městském provozu. Diskutovat by se zde mělo především o možnostech a způsobech prosazování takových dopravních řešení, která budou k chodcům vstřícná a přispějí k jejich větší bezpečnosti. Seminář, který je jedním z řady aktivit reagujících na postup Odboru dopravy MMB rušícího vybrané přechody pro chodce, organizuje občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno.

  „Seminář je určen jak odborné veřejnosti, tak i zástupcům místní samosprávy. Právě těm by měl poskytnout užitečné informace o tom, jaká dopravní řešení jsou nejvhodnější pro větší bezpečnost chodců a o způsobech, jak je prosadit“ , říká organizátor akce Filip Fuchs z NESEHNUTÍ Brno. Se svými příspěvky vystoupí na vystoupí například ing. Pavel Skládaný (Centrum dopravního výzkumu), Martin Robeš (Český a Slovenský dopravní klub) nebo Jarmila Johnová (Pražské matky). Uspořádání semináře finančně podpořily Nadace Partnerství, OSF a Sluníčko.
  Akce probíhá v rámci kampaně NESEHNUTÍ nazvané „Přes ulici bezpečně“, která vznikla jako reakce na postup Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Ten v roce 2001 zahájil proces rušení vybraných přechodů pro chodce, vyvolávající nesouhlas jak dopravních odborníků, tak i veřejnosti. Pod petici požadující rušení přechodů zastavit a přehodnotit, se podepsala více než tisícovka občanů. Proti zrušení přechodů ve svém okolí protestovala také řada institucí např. Vojenská akademie, Fakultní porodnice, Kancelář veřejného ochránce lidských práv, Fakultní nemocnice u Svaté Anny nebo nejnověji Cyrilometodějské gymnázium. Jeho ředitel Jiří Haičmann postup OD MMB komentuje slovy: „Jsem přesvědčen, že město je automobily přetížené a sám jezdím jako jeden z mála ředitelů, skoro výlučně MHD. Několik let jsme také bojovali o zřízení dalšího přechodu pro chodce přímo před naší školou a nejen, že se nám to nepodařilo, ale naopak zrušili další přechod na náměstí Míru.“ Právě tento přechod pro chodce byl zrušen z důvodu své údajné nadbytečnosti. V jeho těsné blízkosti se přitom nachází ZŠ nám. Míru, CM střední pedagogická škola, CM gymnázium a vysokoškolské koleje. Ani v tomto případě (stejně tak jako u ostatní více než stovky zrušených brněnských přechodů) odbor dopravy nezjišťoval údaje o intenzitě chodců a průjezdu vozidel, tedy čísla, která jsou pro kvalifikované rozhodnutí o účelnosti přechodu pro chodce podstatná.

  Seminář se koná ve čtvrtek 16. ledna od 9:30 do 16:30 hod. v zasedací místnosti Nadace Partnerství v Brně na Panské 7.

  další informace: Filip Fuchs, koordinátor kampaně NESEHNUTÍ „Přes ulici bezpečně“ na čísle 605 239 579

  Máte-li zájem o vyjádření úředníků OD MMB, kteří mají rušení přechodů pro chodce na starosti, můžete volat na tel. číslo 542174221 (ing. Rosol)
   

  (zpět)


   
  MAGISTRÁT RUŠÍ PŘECHODY PRO CHODCE
  Tisková zpráva ze dne 26. 6. 2002

  V Brně v současnosti probíhá vlna rušení přechodů pro chodce. Bude-li splněn plán Odboru dopravy MMB bezezbytku, přijdou Brňané během léta o takřka stovku přechodů. Rozhodování o likvidaci přechodů se děje za zavřenými dveřmi, bez odborných podkladů a bez možnosti jeho ovlivnění ze strany veřejnosti. Úředníci brněnského magistrátu tímto způsobem reagují na ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, které zavedlo přednost chodců na přechodech.

  Podle plánů magistrátu má rušení přechodů pro chodce proběhnout ve čtyřech fázích. První etapa, ve které bylo zrušeno 6 přechodů už proběhla, druhá, ve které bylo rozhodnuto o zániku 95 z nich, je právě realizována. Jako podklad slouží tzv. Metodika pro zabezpečení, instalaci a rušení přechodů na území statutárního města Brna, která však trpí závažnými nedostatky. Především absencí konkrétních parametrů využívanosti přechodu (není stanoven nejdůležitější, údaj při jaké frekvenci chodců je třeba zvažovat zrušení přechodu). "Takovýto materiál je na samé hranici toho, čemu by se dalo říkat metodika" , říká ing. Michal Sklenář z Centra dopravního výzkumu. Dále metodika počítá s paušální likvidací určitého typu přechodů (především přechodů na vedlejších silnicích v blízkosti křižovatky). Stejně tak neopodstatněně počítá s likvidací každého přechodu v blízkosti křižovatky, jsou-li dva na ramenech hlavní komunikace.

  Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a proto také potřebují ochranu před motorovými vozidly. Zvláště pak v České republice, kde podle výzkumů Ministerstva dopravy a spojů jezdí řidiči výrazně agresivněji než řidiči v zemích EU (viz. příloha tiskové zprávy). Přechody pro chodce jsou ve městech nejčastějším způsobem zajištění jejich ochrany při přecházení vozovky. "Je absurdní paušální tvrzení, že dopravní nehody způsobují chodci, kteří se na přechodech vrhají pod kola automobilů. Neexistuje žádná statistika, která by to dokazovala", říká Filip Fuchs z NESEHNUTÍ. Jediný údaj v tomto směru, který je k dispozici, je přehled viníků a zavinění nehod, podle kterého způsobili v roce 2001 řidiči celkem 91,9 % nehod, zatímco chodci jen 1,2 %.

  Už první vlna rušení přechodů v Brně vyvolala nesouhlas některých institucí v jejich blízkosti (např. Kanceláře veřejného ochránce práv nebo Vojenské akademie). Svůj postoj k rušení přechodů (např. v případě přechodu za Červeným kostelem) také vyjadřují tisíce chodců, kteří zde stále přecházejí (v odpoledních hodinách v průměrné intenzitě 300 chodců za hodinu - přitom podle dopravních odborníků má přechod opodstatnění už tehdy, přechází-li po něm 50 chodců za špičkovou hodinu). Podobně je tomu i v jiných městech, kde se přechody začaly ve větší míře rušit, např. v Praze. Zde sdružení Pražské matky usiluje o navrácení přechodů alespoň před základní školy.

  NESEHNUTÍ Brno jako organizace dlouhodobě se zabývající otázkami trvale udržitelné dopravy ve městech, iniciovalo jednání s Odborem dopravy MMB o řešení problému rušených přechodů pro chodce. Jeho výsledkem je série návrhů, které NESEHNUTÍ úředníkům tohoto odboru předkládá. Mezi ně patří především návrh přezkoumat seznam rušených přechodů s ohledem na jejich využívanost chodci. Dále navrhuje využití zahraničních zkušenosti a metodik, které tuto problematiku upravují a doporučení dopravních odborníků (např. z CDV). "Je nezbytné, aby o plánech na rušení přechodů pro chodce byla včas a dostatečně informována veřejnost. Úředníci magistrátu by neměli při svém rozhodování opomíjet názory občanů a občanských sdružení," dodává k návrhům NESEHNUTÍ Martin Ander.

  Ke zlepšení informovanosti brněnské veřejnosti o daném problému vydává NESEHNUTÍ informační leták. Během letních prázdnin se v prostředcích MHD objeví informační plakáty upozorňující občany na probíhající rušení přechodů v Brně. V době předvolební kampaně před komunálními volbami uspořádá NESEHNUTÍ na toto téma společně s řadou dalších neziskových organizací veřejné diskusní fórum s kandidáty do zastupitelstva.

  Další informace: Mgr. Filip Fuchs (605 - 239 579)
   

  (zpět)


   
  TÝDEN PRO BRNĚNSKÉ PŘECHODY
  Tisková zpráva ze dne 4. 11. 2002

  V týdnu od 4. do 8. listopadu sbírá občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno podpisy pod petici proti rušení přechodů pro chodce. Informační stánky, u kterých mohou občané připojit svůj podpis, se budou postupně objevovat v blízkosti několika už zrušených přechodů především v centru Brna. Nesouhlas s postupem Odboru dopravy Magistrátu města Brna, už vyjádřilo několik stovek občanů, především těch, kteří v okolí zrušených přechodů bydlí či pracují. Zatím bylo zrušeno celkem 103 přechodů pro chodce, další mají následovat v blízké budoucnosti.

  "Úředníci Odboru dopravy tvrdí, že rušení přechodů pro chodce nikomu nevadí, ale opak je pravdou.", upozorňuje koordinátor kampaně NESEHNUTÍ "Přes ulici bezpečně" Filip Fuchs. "Máme desítky podpisů od občanů bydlících například na Mučednické, Jaselské nebo Královopolské, kde byly zrušeny nebo od zaměstnanců lékárny Fakultní nemocnice u Svaté Anny v jejíž blízkosti byly zrušeny hned tři přechody přes ulici Hybešova a Leitnerova."

  Cílem aktivit NESEHNUTÍ je znovuobnovení alespoň některých zrušených přechodů - zejména těch, které byly doposud hojně využívány (a bez ohledu na to, že v současnosti neexistují, v těchto místech přechází chodci i nadále). Až do svého zrušení Odborem dopravy MMB na existovaly přechody pro chodce také na místech, kde je jejich zachování zjevně opodstatněné - příkladem mohou být přechody v blízkosti FN U svaté Anny, kde často přecházejí její pacienti. Mezi ulice, na které by se podle představ NESEHNUTÍ měly přechody určitě vrátit patří Mučednická, Královopolská, Žerotínovo náměstí (za Červeným kostelem), Hybešova, Leitnerova nebo Údolní. Podrobnější informace o celé kauze a seznam všech brněnských ulic, kde byly přechody pro chodce zrušeny, lze nalézt na stránkách prechody.ecn.cz

  K tématice rušení brněnských přechodů pro chodce zorganizovalo NESEHNUTÍ také fórum kandidátů do brněnského zastupitelstva, které proběhlo minulý týden. Výrazný nesouhlas s postupem OD MMB zde zazněl především od kandidátů ČSSD, KDU-ČSL a Strany Zelených - tedy tří stran, které se v novém zastupitelstvu vzešlém z komunálních voleb, objeví. Ti navíc vyjádřili svůj údiv nad tím, že odbor dopravy o svém plánu rušit přechody volené zástupce občanů dopředu neinformoval. Dá se tedy očekávat, že další rušení přechodů pro chodce v Brně politickou podporu mít nebude.

  "Archy s vyplněnými podpisy budou předány jak odboru dopravy Magistrátu, tak i jednotlivým městský částem. Uvidíme, jak se s požadavky občanů na obnovení zrušených přechodů vyrovnají.", dodává Filip Fuchs z NESEHNUTÍ Brno.

  Další informace - Mgr. Filip Fuchs (605239579)

 • Máte-li zájem o pořízení fotografií nebo reportáže z míst, kde se sbírají podpisy pod petice, volejte prosím nejdříve výše uvedené číslo na mobil. Místa se každý den mění, sběr podpisů probíhá většinou mezi 11:00 a 15:00.
 • Máte-li zájem o vyjádření zaměstnanců lékárny Fakultní nemocnice u Svaté Anny, kteří nesouhlasí se zrušením přechodu přes ulici Hybešova, získáte ho na tel. čísle 608864439 (Mgr. Stanislav Synek)
 • Máte-li zájem o vyjádření úředníků OD MMB, kteří mají rušení přechodů pro chodce na starosti, můžete volat na tel. číslo 542174221 (ing. Rosol)
   
  (zpět)