nesehnuti.cz  |  ZENSKAPRAVA.ECN.CZ   |  R43.ECN.CZ  |  JMZ.ECN.CZ  |  WWW.HYPER.CZ 
prechody.ecn.cz
- dnes má svátek » POSLEDNÍ AKTUALIZACE 11. září 2002

SITUACE V BRNĚ

V Brně začal s rušením přechodů Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen OD MMB) v červnu 2001 a proces "přehodnocování značení vybraných přechodů pro chodce z důvodu zachování plynulosti silničního provozu" má probíhat až do roku 2003 celkem ve čtyřech vlnách. V té první, která byla realizována během léta 2001, bylo zrušeno šest přechodů, v rámci druhé vlny (realizace během léta 2002) už to má být 95, přičemž 27 přechodů bude zrušeno okamžitě a 68 se má "neobnovovat" - bude se tedy u nich čekat, až zmizí samovolně.

O konkrétních rušených přechodech rozhoduje pětičlenná komise zřízená OD MMB na základě metodiky zpracované Brněnskými komunikacemi, a.s. Od počátku se ukazuje, že celý tento proces má hned několik zásadních problematických prvků. Především samotná metodika je poplatná preferování automobilismu před pěší dopravou. Chybí v ní stanovení jakýchkoliv konkrétních parametrů, na jejichž základě by se dalo postupovat (především v ní chybí doporučené intenzity průchodu chodců a průjezdů vozidel). U přechodů pro chodce se zde mluví především o jejich zrušení, zatímco jejich zřizování je označeno za "velmi problematické rozhodnutí". Často se v ní také operuje s tím, že by přechody neměly ohrožovat plynulost automobilové dopravy - pak by ovšem jejich existence neměla smysl, protože přechody je nutné zřizovat právě tam, kde je automobilová doprava silně koncentrovaná. Automaticky se v ní předpokládá například zrušení přechodů na ramenech vedlejší komunikace v bezprostřední blízkosti křižovatky, zrušení přechodu pokud se ve vzdálenosti kratší než 50 m od něj nachází jiný přechod a také zrušení přechodu na jednom z ramen hlavní silnice na světelně neřízených křižovatkách. Podle dopravních odborníků z Centra dopravního výzkumu je takovýto materiál na samé hranici toho, čemu by se dalo říkat metodika.

Hned po první vlně se objevily stížnosti na zrušení přechodu na ulici Údolní (mezi porodnicí a sídlem ombudsmana) a na ulici Kounicova (mezi budovami Vojenské akademie) především ze strany zde sídlících institucí. Na Žerotínově náměstí (mezi Červeným kostelem a ul. Marešova) byl zrušen oblíbený přechod, který byl často využíván (ve špičkových hodinách více než 250 chodců za hodinu). Lidé na tomto místě přecházejí i po jeho zrušení - v případě, jako je tento, je rozhodně na místě instalace světelné signalizace. Po realizaci druhé, mnohem masivnější vlny se dají očekávat další protesty. Tím spíš, že zavádí praxi neobnovování vybraných přechodů, která ve svém důsledku přinese řadu nebezpečných situací, kdy nebude zcela jasné, zdali je z části už smazaný přechod stále platný či ne - což mohou řidič a chodec hodnotit zcela rozdílně.

V rámci druhé vlny mají být zrušeny přechody na ulicích Stránského, Královopolská, Mučednická, Veveří, Minská, Štursova, Hlavní, Kristenova, Hlinky, Veslařská, Hybešova, Petra Křivky, Vídeňská, Cejl, Žarošická, Obřanská a Merhautova. Neobnovovat se má například většina přechodů v bočních ulicích ústících na Veveří, Minskou, Horovu, Štefánikovu, Hybešovu, Merhautovu, Palackého a Lidickou.

Komise Odboru dopravy Magistrátu města Brna rozhoduje o zrušení vybraného přechodu bez konkrétních dat o intenzitě chodců a automobilů a bez ohledu na názory občanů, kteří v blízkosti přechodu žijí či pracují, a přechod tak každodenně využívají.